De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad noemen we het moderamen.

De voorzitter van de kerkenraad is Ilse Brink - van de Velde, tel. 06 52 744 934 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een
samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle
diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus
is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.
Hij, die gekomen is – niet om zich te laten dienen, maar om te dienen – moet
het voorbeeld zijn voor ieder die zich christen wil noemen. De gemeente is
daarom dienstbaar aan elkaar en aan de wereld. Zij is geroepen om in
navolging van Jezus, iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen
en bij te staan.
 
De diaconie wil deze missie niet alleen vorm geven in de eigen gemeente,
maar ook op regionaal en landelijk niveau en wereldwijd.
 
Voor meer informatie over de diaconie kunt u contact opnemen met de
voorzitter van de diaconie:
Helmar van der Woerdt en Marjolijn Hoogenboom- van der Woerdt (duo ambt)
 
De diaconie is bereikbaar via het
E-mailadres: mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Wat doet een diaken of diaconaal rentmeester? 
 
De diaconie van onze veelkleurige gemeente is regelmatig op zoek naar een
diaken en/of naar een diaconaal rentmeester. Beide functies verschillen niet
heel veel van elkaar en de meest voorkomende taken zijn: 
•    Inzamelen van de gaven;
•    Het bepalen van de doelen waaraan de komende tijd aandacht wordt
geschonken;
•    Aandacht voor de medemens, veraf en dichtbij;
•    Het meehelpen aan het organiseren en uitvoeren van acties als Sams
Kledinginzameling, Dorcas voedselinzameling en het rondbrengen van
kerstattenties;
•    Ambtsdrager zijn in de eredienst en (diaken) in de kerkenraad (de
diaconaal rentmeester is wel onderdeel van het college van diakenen, maar
niet van de kerkenraad).
 
Naast deze zijn er nog een aantal taken te verdelen. Deze worden jaarlijks
verdeeld op basis van jouw eigen inbreng. De taak zal passen bij jou, bij
jouw vermogen en talent!
 
Vergaderingen:
De diaconie (diakenen en rentmeesters) vergadert circa 8 keer per jaar, de
kerkenraad (diakenen) ongeveer 10 keer per jaar. De huidige diaconie bestaat
uit een diverse en gezellige groep mensen, die samen in een prettige sfeer
de schouders onder het diaconale werk zetten. Doeners.
 
Functieomschrijving:
•    De diakenen en diaconaal rentmeesters doen veel meer dan alleen maar
rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst en de opbrengst tellen
na de dienst. 
•    Zij zijn meestal helpers en doeners maar als lid van de diaconie en
(de diakenen) deel van de kerkenraad zijn zij ook bestuurders. 
•    De diaconie richt zich vooral op de zorg voor de gemeente en
omgeving in de breedste zin van het woord. Zo worden er namens de diaconie
bijv. verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor
goede doelen en/of hulpbehoevenden. Ook zijn er specifieke projecten. Voor
het diaconale werk wordt samengewerkt met de dominee, ouderlingen en
contactpersonen.
•    In de diaconie zijn veel verschillende capaciteiten nodig.
Afhankelijk van uw/jouw capaciteiten zal daarom gekeken worden welke
bijdrage geleverd kan worden, zodat de sterke punten van iedereen zo veel
mogelijk benut worden.
•    Een andere taak binnen de diaconie is het beheren van het geld dat
alleen voor diaconaal werk beschikbaar is. Dit geld is strikt gescheiden van
het geld dat voor de kerk bedoeld is, zodat zeker is dat dit alleen aan
goede doelen besteed wordt.
•    Als diaken of rentmeester besteed je je tijd aan de acties waar je
bij betrokken bent en woon je vergaderingen bij waarin plannen worden
gemaakt.
 
Nu horen we je misschien denken…. nee hoor, dat is niks voor mij... Echt
waar, ook jij kan het!
Zeker weten! Je kunt zoveel meer dan je denkt! Onze huidige diakenen en
rentmeesters vertellen je er graag meer over. Spreek ons gerust aan als je
ons ziet!
 
Via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is de diaconie bereikbaar voor vragen
of aanmeldingen. Uiteraard kun je ook 1 van de diakenen of rentmeester
aanspreken.
 

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle zakelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De voornaamste taken zijn:

  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;

  • het zorg dragen voor de geldwerving (bijv. Kerkbalans en VVB);

  • het regelen van de wijze van het gebruik van de kerk;

  • het regelen en uitvoeren van de financiële zaken m.b.t. predikant en andere kerkelijke medewerkers;

  • het bijhouden van de ledenadministratie;

  • het beheren van het kerkelijk archief;

     

Collectebonnen

Deze zijn in de kerk te verkrijgen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Ook kunnen de bonnen worden besteld per bank of giro. Na vooruitbetaling op de rekening van het college van kerkrentmeesters worden de bonnen thuis bezorgd. Bij betaling vermelden welke collectebonnen u wilt ontvangen, alsmede het bedrag dat overeenkomt met dit aantal. Houdt u a.u.b. rekening met de tijd, die er zit tussen uw betalingsopdracht en het ontvangen van het afschrift door de penningmeester.

 

Huur kerk

Voor het huren van de dorpskerk t.b.v. bijzondere diensten, waaronder uitvaart- en huwelijksdiensten, kan contact worden opgenomen met

- Dorpskerk: de koster via tel. 06 17 04 43 02

- De Haven: Wordt tijdelijk niet verhuurd

Neemt u voor het vastleggen van het tijdstip eerst contact op met de predikant. In geval van overlijden weet de wijkouderling de procedure.

Voor het huren van de kerk voor andere doeleinden, bijvoorbeeld concerten en dergelijke, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de koster van de Dorpskerk of de beheerder van De Haven.

 

Contactpersonen

Wilt u in contact komen met de colleges van kerkrentmeesters, dan kunt u de volgende personen benaderen:

 

Dorpskerk

Voorzitter: Ruud Hermsen, tel. 06 5275 8576, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Penningmeester: C.L. den Ouden, tel. 06-12504514. Rekeningnummers: NL18RABO 0373727151 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Poortugaal.

 

 

 Een ANBI formulier voor het periodiek overmaken van giften met volledige belasting aftrek kan hier gedownload worden. 

Spreuk

Genade: Niet goedkoop, wel gratis

Nieuws

Zondag 19 mei - 9.30 u. Pinksteren

Voorganger: ds. H. van Walsum

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.