De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad noemen we het moderamen.

De voorzitters van de kerkenraad (die plaatsnemen in het moderamen) zijn momenteel:

- Dorpskerk: mw. A. Chin-A-Fat, tel. 8806002

- Kerkgebouw De Haven: dhr E. van der Winden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel. 802 58 80

De oorsprong van het diaconaat ligt in het leven en werken van Jezus Christus. Hij, die gekomen is niet om zich te laten dienen, maar om te dienen moet het voorbeeld zijn voor ieder die zich christen wil noemen. De gemeente is daarom dienstbaar aan elkaar en aan de wereld. Zij is geroepen om in navolging van Jezus, iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen en bij te staan.

Diaconaat is hulpverlening aan de naaste, omzien naar mensen in de knel. De diaconie wil deze missie niet alleen vorm geven in de eigen gemeente, maar ook op regionaal en landelijk niveau en wereldwijd.

voor meer informatie over de diaconie kunt u contact opnemen met de voorzitters van de diaconie:

- Dorpskerk: Melissa den ouden  

- De Haven: Saskia Meijboom  

De diaconie is bereikbaar via het E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle zakelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De voornaamste taken zijn:

  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;

  • het zorg dragen voor de geldwerving (bijv. Kerkbalans en VVB);

  • het regelen van de wijze van het gebruik van de kerk;

  • het regelen en uitvoeren van de financiële zaken m.b.t. predikant en andere kerkelijke medewerkers;

  • het bijhouden van de ledenadministratie;

  • het beheren van het kerkelijk archief;

     

Collectebonnen

Deze zijn in de kerk te verkrijgen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Ook kunnen de bonnen worden besteld per bank of giro. Na vooruitbetaling op de rekening van het college van kerkrentmeesters worden de bonnen thuis bezorgd. Bij betaling vermelden welke collectebonnen u wilt ontvangen, alsmede het bedrag dat overeenkomt met dit aantal. Houdt u a.u.b. rekening met de tijd, die er zit tussen uw betalingsopdracht en het ontvangen van het afschrift door de penningmeester.

 

Huur kerk

Voor het huren van de dorpskerk of De Haven t.b.v. bijzondere diensten, waaronder uitvaart- en huwelijksdiensten, kan contact worden opgenomen met

- Dorpskerk: de koster via tel. 06 17 04 43 02

- De Haven: Via de beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien echt nodig, kan er, maar door de week uitsluitend ’s avonds, gebeld worden via 06-2846 3442.

Neemt u voor het vastleggen van het tijdstip eerst contact op met de predikant. In geval van overlijden weet de wijkouderling de procedure.

Voor het huren van de kerk voor andere doeleinden, bijvoorbeeld concerten en dergelijke, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de koster van de Dorpskerk of de beheerder van De Haven.

Voor meer informatie over de huur van De Haven als zalen voor uw vergadering, jubileum of feestje kunt u kijken naar het artikel 'verhuur haven'

 

Contactpersonen

Wilt u in contact komen met de colleges van kerkrentmeesters, dan kunt u de volgende personen benaderen:

 

Dorpskerk

Voorzitter: Robert Wapenaar, tel. 5010230, E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Penningmeester: A. J. van der Spek, tel. 426 7629. Rekeningnummers: NL49FVLB069.98.42.204 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Poortugaal.

 

De Haven

Voorzitter: D. Vermeer. tel. 4165222

Penningmeester:R.M. van Klaveren. tel. 5014962. Rekeningnummers: NL12INGB 0000226493 en NL75RABO032.95.00.236 t.n.v. Penningmeester GK te Poortugaal

 

 Een ANBI formulier voor het periodiek overmaken van giften met volledige belasting aftrek kan hier gedownload worden. 

Spreuk

 

Geloven is: de dag prijzen voor het avond is.

Nieuws

Zondag 22 september is het zover, dan komen we na de dienst (Dorpskerk)  bij elkaar voor een gezellig samenzijn (De Haven).

Hiermee geven we een start aan het nieuwe kerkenwerkseizoen.

Het jaarthema in de Protestantse kerk  is “Een goed verhaal”.

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: Mw. M. Pompert, tel:  06-28149719, e-mail: pompertmarianne@gmail.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Het telefoonnummer van deze kerk 010-5017378.
het nummer van de beheerder is 06 - 208 690 38


Klik hier voor ons Privacy Statement.