september

Za. 28 sept.    15.00 u.                 Jeugdactiviteit vanaf 4 jr. De Haven

 

oktober

1 okt.          20.00 u.   Morele dilemma’s           De Haven

2 okt.          14.00 u.   KOM ERBIJ                    Maranathakerk, Rhoon

Do. 3 okt     18.30 u.   Kring van gebed             Kerkgebouw De Haven        

                   20.00 u.  Moderamen                    De Haven

Vr. 4-6 okt.                 Kloosterweekend            Egmond

                  17.30 u.   Diner voor ouderen         De Haven

Za. 5 okt.     10-12 u.   Sam’s kledingactie          De Haven

                  20.00 u.    Praise Concert               Hellevoetsluis

Ma. 7 okt     11.15 u.    KOM ERBIJ                   Abel Tasman, Rhoon

Do. 10 okt.   18.30 u.    Kring van gebed           Kerkgebouw De Haven

                   20.00 u.    Lezing Bonhoeffer         De Haven

Za. 12 okt.                   Stapeldiner

Zo. 13 okt.  18.30 u.     Pannenkoekenclub          De Haven

                  19.00 u.     IJE                               Barendrecht

Ma. 14 okt.  19.45 u.     Kerkenraad                   De Haven

 

november

Za. 2 nov.                               gaat Ds. Rob Maas naar de moskee.    U kunt zich bij hem opgeven

Zo. 3 nov.        9.30 u.             Schoenendoosdienst            Dorpskerk, Poortugaal

Za. 9 nov         9-13 u.            Dorcas Voedselinzameling     De Haven en de Plus

Do.13 nov       20.00 u.           Film Capharnaüm                 Maranathakerk, Rhoon

Vr. 15 nov.      19.00 u.           Kinderdisco                          De Haven

De Commissie ZWO-Groep PKN Poortugaal (Hervormd/Gereformeerd) wil de gemeente informeren over alles wat betreft zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie. Zij doet dit door mee te werken aan zendingsdiensten, het houden van tentoonstellingen en zendingscollectes, verkoop van zendingskalenders, het verzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten en het onderhouden van contacten met uitgezonden zendelingen.

 

Tijdens de 40-dagentijd organiseert de commissie eenmaal in de week een sobere maaltijd: "De Tevreden Boterham". Ook is zij aangesloten bij de classicale zendingscommissie.

 

De commissie is als volgt :

  • dhr P. Groenenboom (secretaris) tel. 5014122
  • mw. T. Riedijk (penningmeester) tel. 5015229
  • mw. G. Keemink-Buitenhuis, tel. 5014728
  • mw. P. de Ruiter-den Ouden, tel. 5014827
  • dhr K. vd Steen

 

 

Subcategorieën

Binnen de Protestantse gemeenten van Poortugaal kennen wij verschillende koren, er is voor elk wat wils!

Doe mee aan de Kring van Gebed!

Spreuk

Alleen bidden als er problemen zijn, is hetzelfde als alleen naar je vader gaan als je geld nodig hebt

Nieuws

Van 3 tot en met 10 november 2019 wordt voor de vierentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit.

Ook in Poortugaal doen wij als gemeente weer mee! Op zaterdagochtend 9 november zijn we weer te vinden bij De Haven en bij Plus Hofland tussen 9 en 13 uur. We zijn heel blij dat we weer welkom zijn bij de Plus.

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: dhr. Engel Leune, tel:  06 83 53 43 61, e-mail: eleune@outlook.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.