Catechisatie

De catechisatie van 13 - 17 jarigen wordt in de periode van januari t/m maart elke week gehouden op woensdagavond van 18:30 uur tot 19:15 uur in de Haven. Ben je tussen de 13 en 17 jaar en heb je nog geen catechisatie-avond bijgewoond? Kom dan gerust een keertje kijken!


Pre-GJV

De Pre-GJV is een groep jongeren van 12-16 jaar die eens in de twee weken bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gepraat, gespeeld, geluisterd naar muziek, kortom er wordt lol gemaakt. Daarnaast proberen we ook serieus te praten over verschillende onderwerpen die jongeren bezighouden.

De Pre-GJV komt om de week bijeen op zondagavond. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Michelle Vermeer (010 4165222)


GJV

Voor jongeren vanaf 16 jaar is er de GJV. Tijdens de bijeenkomsten van de GJV staat een gezelligheid voorop. In een ontspannen sfeer praten en discussiëren we over allerlei zaken, van politiek tot geloof, en alles wat daar tussenin zit. Daarnaast gaan we regelmatig naar jongerendiensten, of gewoon gezellig op stap.

De GJV komt om de week bijeen op zondagavond. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Michelle Vermeer (010 4165222)


Tiener- en Kindernevendienst

Iedere zondagochtenddienst gaan de kinderen van 4 tot 12 jaar tijdens de preek naar hun eigen dienst, de kindernevendienst. De kinderen worden dan in 2 groepen verdeeld de jongste groep is 4 tot 7 jaar en de oudste groep is 8 tot 12 jaar. 1 keer per maand is er tienernevendienst de tieners (12 tot 16 jaar) hebben dan hun eigen dienst.

Wanneer de kinderen de kerkdienst verlaten nemen zij het licht van de paaskaars mee door hun eigen paaskaars aan te steken. De kinderen krijgen eerst een verhaal verteld, dit verhaal komt uit het blad Kind op Zondag. Voor en/of na het verhaal hebben we een gesprek met elkaar over het betreffende onderwerp.Hierna doen we een werkje wat betrekking heeft op het gelezen verhaal.

Kind op zondag volgt het Oecumenisch Leesrooster. U kunt ook kijken op www.kindopzondag.nl

De Commissie ZWO-Groep PKN Poortugaal (Hervormd/Gereformeerd) wil de gemeente informeren over alles wat betreft zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie. Zij doet dit door mee te werken aan zendingsdiensten, het houden van tentoonstellingen en zendingscollectes, verkoop van zendingskalenders, het verzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten en het onderhouden van contacten met uitgezonden zendelingen.

 

Tijdens de 40-dagentijd organiseert de commissie eenmaal in de week een sobere maaltijd: "De Tevreden Boterham". Ook is zij aangesloten bij de classicale zendingscommissie.

 

De commissie is als volgt :

  • dhr P. Groenenboom (secretaris) tel. 5014122
  • mw. T. Riedijk (penningmeester) tel. 5015229
  • mw. G. Keemink-Buitenhuis, tel. 5014728
  • mw. P. de Ruiter-den Ouden, tel. 5014827
  • dhr K. vd Steen

 

 

Subcategorieën

Binnen de Protestantse gemeenten van Poortugaal kennen wij verschillende koren, er is voor elk wat wils!

Doe mee aan de Kring van Gebed!
Bidden is belangrijk, danken net zo belangrijk. Bidden en danken geeft
ongekende kracht. Ook ons gemeente-zijn wordt gedragen door voorbede
en dankgebed voor elkaar, voor iedereen die op de een of andere manier
aan het werk is in de gemeente en voor alles wat er in de gemeente
gebeurt, besproken en besloten wordt.
We hopen natuurlijk dat u en jullie allemaal op z’n tijd bidden en danken
voor de gemeente.
We willen aan deze dank- en voorbeden echter ook graag een
gezamenlijke vorm geven. Want bidden heeft en geeft kracht en samen
bidden des te meer.
Daarom roepen we u en jullie allemaal op om mee te doen aan de Kring
van Gebed!
Dat is een laagdrempelige manier om samen te bidden voor de gemeente
en voor elkaar. Daarvoor hoef je niet daadwerkelijk bij elkaar te komen,
maar je kunt ook gewoon in je eigen huis meedoen.
Elke week zullen we jullie vragen om in die week voor één onderdeel van
het gemeente-zijn in het bijzonder te bidden en voor één onderdeel van het
gemeente-zijn in het bijzonder te danken.
Dat kan gewoon thuis, in uw persoonlijke gebeden of in uw gezamenlijke
gebeden als partners of gezin.
Dat kan ook in de gewone samenkomsten van de gemeente, die er op
allerlei manieren al zijn en waarin gebed vaak een plaats heeft.
Dat zal worden gedaan in de zondagse erediensten.
En voor wie dat wil, kan dat ook door op een doordeweekse dag samen te
komen, wanneer de kerk speciaal hiervoor open zal zijn.
Op al die manieren zijn we dan met elkaar verbonden in een Kring van
Gebed!
Hoe weet u elke week voor welke punten uw dankgebed en voorbede wordt
gevraagd?
- Het zal in de kerkdiensten worden meegedeeld bij de pastorale
mededelingen, want ook daarvan hopen we dat iedereen die
meeneemt in de gebeden thuis.
- Het zal worden meegedeeld via het kerkblad en op de website.
- Elke maandag zal er bovendien een e-mail worden gestuurd aan
iedereen die aangeeft de gebedspunten graag per mail te willen
ontvangen. En er zal een WhatsApp worden gestuurd aan iedereen die
aangeeft de gebedspunten graag per WhatsApp te willen ontvangen.
Voordeel hiervan is, dat het actueler kan zijn dan het kerkblad én dat het
minder vrijblijvend is: het roept je niet alleen op om de gebedspunten te
lezen, maar ook om er daadwerkelijk voor te bidden en te danken.
Daarom hopen we dat velen van u en jullie ons laten weten, mee te willen
doen aan deze kring van gebed door via mail of WhatsApp de
gebedspunten te ontvangen. Dat kan door je e-mailadres of 06-nummer te
mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Welkom in de kerk
Zoals gezegd, kunt u aan deze Kring van Gebed (anders dan bij een
gebedskring) gewoon thuis meedoen. Maar wie het fijn vindt om
daadwerkelijk samen te bidden, is daarvoor elke twee weken van harte
welkom in kerkgebouw De Haven.
Om de week zal op donderdagavond van 18.30-19.00 uur gebeden worden
voor de gebedspunten die in die weken centraal staan én voor andere
zaken in de gemeente en de kerk die door de deelnemers worden
aangedragen. Ten minste één van beide predikanten is dan in de kerk
aanwezig om het gezamenlijke gebed te begeleiden.
Ook dit is een laagdrempelig samenzijn, dat wil zeggen: u mag zelf
gebeden uitspreken, maar dat hoeft niet, u kunt ook in stilte meebidden met
de predikant en anderen.
Als u liever niet samenkomt of verhinderd bent om op de aangegeven tijd te
komen, maar u vindt het wel mooi om op dat moment met elkaar verenigd
te zijn in gebed, dan kunt u op datzelfde moment thuis meebidden. Er wordt
op de aangegeven data en tijdstippen áltijd gebeden in de kerk, dit is nu
eens een activiteit die nooit zal vervallen bij gebrek aan deelname. Want
ook al zou alleen de predikant op dat moment in de kerk aanwezig zijn, ook
dan bidt hij/zij in dat half uur daar voor de gemeente(leden) en de kerk.
Met deze samenkomsten zijn om de 2 weken.

Spreuk

God is altijd online

Nieuws

 

Zondag 14 april   -   9.30 u.     Palmzondag                          

Voorganger:                  Mw. M. Pompert

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: Mw. M. Pompert, tel:  06-28149719, e-mail: pompertmarianne@gmail.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Het telefoonnummer van deze kerk 010-5017378.
het nummer van de beheerder is 06 - 208 690 38


Klik hier voor ons Privacy Statement.