TOELICHTING BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING VAN PINKSTEREN

 

Uitgebeeld is Handelingen 2 Vs 1 tot 5

We zien de volgelingen van Jezus

‘Er vertoonden zich aan hen tongen als van VUUR en het zette zich op ieder van hen en zij werden allen vervuld van de HEILIGE GEEST en ze begonnen met andere tongen te spreken’.

 

De stokken in de schikking verbeelden de volgelingen van Jezus. Op hun hoofd zijn vurige vonken, rood oranje gekleurde bloemen, te zien.

De vonken springen over;als EEN LOPEND VUUR wordt door hen het GELOOF in de wereld verspreid

In de bijbel wordt de HEILIGE GEEST ook wel verbeeld door een duif of wuivend gras.

Deze zijn ook in de schikking verwerkt

Ruimte maken om te kunnen ontvangen -  Bezinning op wat belangrijk is

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een prachtige zonsopgang tot hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven,

je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze, ze vallen je toe. De kerk is bij uitstek een plaats van zulke verrassingen: ervaringen die je dankbaar stemmen, liefde en genade van God die ons worden aangezegd. Wat er ook gebeurt, je mag uit genade opnieuw beginnen.

Er is toekomst.

In de kerk leven we van wat we ontvangen, genade is de grondtoon. Maak ruimte in je leven om die te kunnen ontvangen. Van een afstandje kijken naar jezelf, in een verwarrende tijd, bezinning op wat belangrijk is, kan mogelijk rust geven en zo ruimte maken om in verbinding te komen met het onverwachte, het Goddelijke.

De symbolische schikkingen zijn gemaakt in een pot die halfopen blijft: er is ruimte om te ontvangen. Erin verwerkt zijn takken, als in een zuil: ze reiken naar de hemel, als verbinding met het hogere. De zuil is transparant, daarmee wordt benadrukt dat door genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.

 

14 April Witte Donderdag Avondmaal

Joh.13:1-15

We delen vanavond brood en wijn met elkaar, zoals Christus deed met zijn leerlingen. Als teken van het brood (lichaam van Christus) zijn korenaren in de zuil van takken gevlochten. Als teken van wijn (bloed van Christus) is een druiventros toegevoegd.

Jezus waste de voeten van zijn leerlingen. Zo zet hij de toon voor de toekomst: In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten.

Elkaar dienen, dat is leven met het oog op de toekomst. Als symbool van de voetwassing is een schaal water met een witte doek zichtbaar.

 

 

 

15 April Goede Vrijdag

Joh. 18:1 tot 19:42

We lezen over het gevangennemen van Jezus tot aan zijn graflegging.

Het eerder door hem uitgesproken beeld van het zaad dat eerst moet vergaan voordat het vrucht draagt wordt nu ten volle werkelijkheid.

Aan de schikking wordt een kruis van takken toegevoegd. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met de hemel, het hogere.

De horizontale lijnen verwijzen naar het aardse leven dat door zal gaan in de toekomst, zoals het zaad in de akkers. 5 Paarse bloemen zijn als teken van lijden en rouw toegevoegd.

 

16 April Stille Zaterdag Paasnacht

Lucas 24:1- 10 (11)

We komen binnen in een stille donkere kerk, de stilte en het duister van het graf waarin Jesus is gelegd. Maar...er breekt een licht door: in deze nacht onsteken we een vlammetje en brengen zo de brandende Paaskaars de gemeente binnen, als teken van Christus, de opgestane Heer. Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan, de toekomst opent zich. Het getal 8 is het teken dat de nieuwe dag symboliseert, een ster in deze nacht brengt het eerste licht, een morgenster. Daarom is een 8-puntige ster in de schikking geplaatst. Er zijn ook 8 witte bloemen verwerkt: wit, als teken van licht.

 

 

17 April Pasen

Joh.20:1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus wordt deze op Paasmorgen helemaal open gelegd. In de afgelopen weken hebben we gelezen over de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. Een nieuw begin, een nieuwe lente: de schikking wordt bloeiend door bloesems, en bloemen in de kleuren wit, de kleur van de kerkelijke feesten en geel, de kleur van glorie: hallelujah

de Heer is waarlijk opgestaan!

 

Bewerking van teksten uit het PKN - project

Namens de werkgroep Symbolisch Bloemschikken, Anneke Dronzek

 

Toelichting bij de symboiische schikking tijdens de intrededienst op 13 februari

 

Voor deze dienst waren twee symbolische stukken gemaakt: Een ging na de dienst namens de gemeente naar onze nieuwe predikant Ds. Hans van Wasum, om hem welkom te heten.  Het andere stuk ging naar een gemeentelid. Thema’s van beide stukken was het ’herder zijn’ en’ vertrouwen’. Beide stukken werden anders uitgewerkt. De uitleg bij het stuk voor de dominee was te lezen in het vorige kerkblad, werd getoond op de beamer,en verwoord door de ouderling van dienst.

De uitleg bij het stuk voor een gemeentelid

volgt hieronder.

 

Vanuit de chaos van het leven (= takkenkrans) is het een zegen om als veelkleurige gemeente samen te kunnen komen in Gods huis. Even in de rust, de stilte en de warmte (= onderste ring). Het gipskruid met de witte rozen verbeelden de gemeenteleden die al in de kring komen. Maar er zijn nog schaapjes onderweg. Deze zijn ook welkom in de kring.

De openstaande ring verwijst naar de open en gastvrije gemeente die we willen zijn.

Omziend naar elkaar gaan we in vertrouwen (= oranje) met onze nieuwe herder de toekomst tegemoet.

Kleine boeketjes bloemen waren ter versiering aan de stoelen in het gangpad bevestigd.

Deze werden na de dienst in rieten mandjes geschikt, samen met Hederabladeren.

De mandjes zijn bij gemeenteleden, die verblijven in zorgcentrum Siloam, bezorgd.

 

Namens de werkgroep Symbolisch bloemschikken, Anneke Dronzek

Spreuk

 

Geloven is: de dag prijzen voor het avond is.

Nieuws

Donderdag 14 december
Heeft u het al genoteerd? Deze middag wordt gezamenlijk voorbereid met de leiding van de Open Kerk en is dus deze keer op donderdag in plaats van vrijdag. Hoe het programma eruit komt te zien, leest u in het volgende kerkblad dat op 23 november in de bus ligt.


Met het oog op de boodschappen is het fijn als we weten hoeveel mensen er komen. Dus bel/app of mail even naar het pastoraat:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tegen die tijd ligt er ook een aanmeldformulier op de tafel achterin de kerk.
Namens het pastoraat,
Anneke Chin-A-Fat

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.