Bloemschikkingen Stille week en Pasen 2024
Bron: Een bewerking van de PKN-brochure

Thema: ’Ga mee!
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’ De gemeenten van de protestantse kerk worden
uitgedaagd om samen op te trekken met andere
gelovigen en mensen van goede wil.
‘De kerk van Christus is kleurrijker dan we
denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie
In alle talen en culturen klinkt’. De basis van de schikkingen is een BOLVORM die symbool staat voor het leven op AARDE. Er wordt steeds iets aan de bol toegevoegd. Op de donkere bol zijn plukjes groen te zien: tekenen van HOOP.

28 maart
Witte donderdag, viering h. avondmaal


Johannes 13:11: Hierop zei Jezus: ‘Jullie zijn rein - maar niet allemaal’.

Uitgebeeld: de voetwassing en het dienstbaar zijn.

Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij roept de leerlingen om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

De schikking:
De Bolvorm verbeeldt de Aarde, hierop geven we met elkaar vorm aan het leven. De Witte Doek verwijst naar De Voetwassing.
De Klokvormige bloemen verwijzen naar de
Oproep om dienaar te zijn. Wit is de kleur van Reinheid en feest. Het samen kunnen en mogen vieren van het Avondmaal.

- Klokjesbloemen roepen op
om hem te volgen
als dienende leider -

29 maart Goede Vrijdag

Klaagliederen 3:8
‘Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!’

uItgebeeld zijn: ellende en duisternis

Duister is het en zwart. De tekst gaat over het zien van diepe ellende, duisternis. Het maakt wanhopig.
Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden en er een letterlijke duisternis over het hele land is gekomen? (Lucas 23) Een van God - vergeten dag waarop Jezus het kruis opnam om het te moeten dragen.

De schikking:
Bij de Bolvorm die de Aarde verbeeldt is een Kruis geplaatst. Het is het kruis uit de kerk dat van de wand is afgenomen en nu bij de bol is geplaatst. Het geheel staat op een Zwart doek: teken van Rouw.

- Het houten kruis
dat de wereld draagt
oorverdovende stilte
zoute tranen –

30 Maart Stille Zaterdag

Klaagliederen3:26
‘Goed is het geduldig te hopen op de Heer
die redding brengt’.

uitgebeeld zijn: vertrouwen en verwachten

In onze huidige samenleving is het bijna
ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles. Omgaan met ons geduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en
te vertrouwen op het mooie dat komen gaat: de opstanding van het LICHT, het aanbreken van
een nieuwe morgen.

De schikking:
Bij de Bolvorm, de Aarde, is het Kruis geplaatst. Hierop zijn Groene ranken Hedera te zien:
zij staan voor Hoop, Trouw en Toekomst.
- Het kruis als
aardse belofte met
tekenen van hoop
trouw en toekomst –31 Maart Zondag Pasen

Johannes 20:1
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog
donker was...’

uitgebeeld: het nieuwe leven gaat stromen

Een nieuwe week breekt aan.
Het leven gaat open. Het open graf is er een stille getuige van... Voor de leerlingen van Jezus gaat het allemaal veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood heen, nauwelijks geloven. Hoe kan dit? Duisternis is hardnekkig...Pasen verkondigt dat Gods wil sterker is dan de duisternis!

De schikking:
Uit de Bolvorm die de Aarde verbeeldt stroomt het nieuwe leven. Feestelijk Witte voorjaars -Bloemen en Bloeiende Ranken vormen een Levensader.

- Een stroom van licht
verdrijft het duister,
Geurende lente –

Werkgroep Symbolisch Bloemschikken,
Anneke Dronzek, Corry Ponstein,
Annemarie Kanters.

Spreuk

Toeval is dat wat god je toe laat vallen

Nieuws

Zondag 14 april - 9.30 u.

Voorganger: ds. A.H. Groen
Organist: Willem Zorge

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.