Zondag 14 april

- Angstige stilte -

In de hof van Getsemané is de sfeer dreigend.

We horen hoe Jezus worstelt met zijn ANGST en intens bidt of er een andere weg is.

Zijn bidden, zijn strijd wordt weergegeven door donkere bloemen aan de ene kant van de poort. Aan de andere kant van de poort zien we zacht groen mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zij zijn afgehaakt.

 

Uitleg bij de symbolische schikking

Witte Donderdag

 

- Verraderlijke stilte –

Op deze avond vieren we de MAALTIJD VAN DE HEER, uitgebeeld door een korenschoof(het brood) en een tros druiven (de wijn). De schaal met water en de linnen doek verbeelden de voetwassing. De 12 leerlingen zijn verbeeld;11 witte bloemen en 1 donkere.... Er valt deze avond een verraderlijke stilte; ‘maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt’. Lucas 22:vs.21

 

Uitleg bij de symbolische schikking

Goede Vrijdag

- Gewelddadige stilte -

We gedenken vandaag het LIJDEN EN STERVEN van JEZUS, gesymboliseerd door

een KRUIS bij de poort. Rode bloemen staan aan de voet van het kruis; symbool van het BLOED. Een bos donkere takken verbeeldt de strijd.

 

Uitleg bij de symbolische schikking

Stille Zaterdag

- Stilte die doorbroken wordt -

We wachten en waken en lezen in de bijbel over momenten waarop GOD LICHT brengt in de duisternis. In de bos donkere takken(symbool van de gestreden strijd) zijn witte bloemen te zien: de overgang van de duisternis naar het licht. Zo groeien w e naar het LICHT VAN DE OVERWINNING OP DE DOOD.

Een brandende kaars op een wit doek is ook symbool van het licht. Een bijbel staat naast de poort; fundament van ons geloof.

           

Zondag 21 april

PASEN

-Weldadige stilte-

In de stilte van DE TUIN rondom het graf ontmoet Maria de OPGESTANE HEER.

Wanneer hij haar naam noemt, herkent zij hem opeens. De open Poort verbeeldt het open graf. Licht straalt door die poort heen.

Twee uitbundig witte bloemstukken staan aan weerszijden van de poort: het is feest, het feest van PASEN! De witte bloemen vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.

 

Bron: PKN brochure Symbolisch Bloemschikken

Werkgroep Symbolisch Bloemschikken Poortugaal

WITTE DONDERDAG


Toelichting bij de symbolische schikking

 

Johannes 17 :Het Hogepriesterlijk gebed

‘Opdat de liefde,waarmee Gij mij liefgehad hebt,in hen zij en Ik in hen’.

 

Op deze dag uit zich de LIEFDE en ZORG voor de discipelen van Jezus

en hun uitzending in de wereld zich in de voetwassing.

De schikking verbeeldt het ‘levend water ‘dat wordt uitgegoten

- ook voor ons-

Er zijn 12 bloemen :voor iedere discipel één:

-allen zijn gekend:net als wij-

 

GOEDE VRIJDAG

 

Toelichting bij de symbolische schikking

 

Joannes 19: Zie de mens

 

-De Kruisiging-

 

Aan het kruis hangt een doornenkroon.

Jezus wordt bespot: ‘de soldaten vlochten een kroon van doornen ‘

In de kroon is Judaspenning verwerkt:

-loon van het verraad-

 

Het zwarte doek verbeeldt het kleed dat Jezus omgehangen kreeg.

 

Bloeddruppels die tijdens de kruisgang op de grond vielen veranderden

volgens een legende in rode bloemen.

Zij zijn aan de voet van het kruis geplaatst.

 

STILLE ZATERDAG

Toelichting bij de symbolische schikking

 

In Stilte komen wij de kerk binnen:

- de stilte van het GRAF -

De gebeurtenissen van de laatste dagen galmen nog na:

alles lijkt duister en doods.

Er is geen kleur te zien:vandaar de donkere doeken bij het kruis.

Alles is nog stil,het gaf nog gesloten achter een grote steen.

Toch gloort er Hoop in de duisternis.

In een schikking zijn er naast donkere,dorre takken

lichte bloemen te zien.

Er is ook het licht van een kaars:

in deze nacht komt

- HET LICHT VAN PASEN -

ons tegemoet!

 

PAASMORGEN

 

Toelichting bij de symbolische schikking

 

Bij alle beproevingen van de laatste dagen is Jezus niet alleen;

- God zorgt voor hem -

Nu worden wij door de OPSTANDING van Jezus geroepen:

- zorg voor de ander -

 

Dit door de ander te omringen met een mantel vol zorg:

- mantelzorg -

 

De mantel vol anjers is hiervan het symbool:

een anjer staat voor toewijding en doorzettingsvermogen

Geen nacht op de aard  die dat licht ooit nog dooft

Geen mens die de aard van die glans ooit berooft.

Al schijnt het te ver en al lijkt het te vaag

De ster van eertijds is het licht van vandaag.

 

En daarom is Kerstmis het feest van het licht.

Al is op de wereld van alles ontwricht.

De kans op een vrede is eig’lijk geen vraag;

De ster van eertijds is het licht van vandaag.

 

 

U ziet een bloemstuk in wit, dat omringd wordt door zwart.  Het geeft weer dat de duisternis niet overwint,  maar dat het Licht doorbreekt, hoe donker de omgeving ook lijkt te zijn.

Symbolisch bloemstuk  voor de overledenen van het afgelopen jaar.

 

Als wild gras in de bergen groeit de liefde.

Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen.


In de rimpels van de huid leeft de liefde.

Diep en verborgen is zij, wie zal haar kennen.

 

Uit de poorten van de ziel, spreekt de liefde.

Licht en vrij  gaat zij en laat zich kennen.

 

Dit lied vertelt over liefde en hoe dat gaandeweg groeit in het leven . Beginnend met verliefdheid en een beetje liefde zie je in het stuk dat het al verder gaand ook meer wordt. Kijk naar de rode rozen die verder naar boven steeds  meer in aantal worden.

Maar dat gaat niet zomaar, want het leven laat haar sporen na. In de rimpels van de groene aspedistra  zien we toch zo hier en daar een bloempje of een vrucht van de roos nl nozebottels,  getuigen van mooie momenten.  De wuivende grassen geven de aanwezigheid van de Geest weer, zichtbaar in een zachte bries.

UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE SCHIKKING

 

De Heilige Geest wordt uitgestort over de leerlingen van Jezus, verbeeld als vuur.

Eenvoudige vissers worden zo vurige getuigen van God.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest.

Kleine vonkjes van het vuur springen over

worden vlammen en wakkeren het vuur aan

dat de hele wereld door gaat.

Zo schenkt de Geest ook ons gaven,

zoals troost en bemoediging bieden ,die we

in dienst kunnen stellen van elkaar.

 

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel weergegeven door

wuivend gras en door een duif, hier ook gebruikt in de schikking.

Het beeld van de duif is gemaakt door Margreet Scholten.

 
 
A. Donzek
 

Spreuk

Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten

Nieuws

Jeugddienst (12+) “Een nieuw begin”

Op zondag 24 maart is er een jeugddienst met als thema “Een nieuw begin”. Ds. Marianna van de Graaf zal voorgaan in deze bijzondere dienst, waaraan de jongeren van de pré-GJV en Gospelkoor Relight zullen meewerken.

Wees van harte welkom!

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: Mw. M. Pompert, tel:  06-28149719, e-mail: pompertmarianne@gmail.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Het telefoonnummer van deze kerk 010-5017378.
het nummer van de beheerder is 06 - 208 690 38


Klik hier voor ons Privacy Statement.