Op 9 April 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog, Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven met gedichten en gebeden aan en voor zijn familie en naasten, maar ook voor zijn medegevangenen.

Rond het thema gevangenschap, verzet, oorlog zijn tal van evenementen in Rhoon en Poortugaal gepland, zoals een lezing over de oorlog door Bert Euser op 30 april 2020. Afgelopen donderdag was er in de Haven een lezing over het leven en werk van Bonhoeffer met als titel Bonhoeffer bruggenbouwer tussen geloof en rationaliteit, tussen kerk en cultuur en tussen traditie en moderne tijd.

Ds. Hans Buurmeester maakt deel uit van het Bonhoeffer Werkgezelschap. Hij ging in op de vraag hoe het kon dat een christen als Bonhoeffer uiteindelijk in het verzet terecht kwam met als uiterste consequentie de moord op de leider van het land: Hitler. Hij vertelde verder wie Bonhoeffer was, waarom hij voor de theologie koos om te bestuderen en hoe hij een theologie ontwikkelde die gekenmerkt wordt door ethische keuzes.

Zo zijn er door het hele seizoen verschillende activiteiten in het kader van 75 jaar na de tweede wereld oorlog in de kerken van Poortugaal en Rhoon. Niet alleen in onze dorpen, maar ook in vele plaatsen en steden in Nederland, wat geïnitieerd is door de Roos van Culemborg, www.deroosvanculemborg.nl.

U kunt schilderen aan de hand van gedichten van Bonhoeffer op dinsdag 19-11-2019  o.l.v kunstenares Blandine van Noordt rondom het thema ‘het licht overwint’. Er zijn er dilemma avonden met gastsprekers (een officier van justitie voor terrorismebestrijding, een gevangenispredikant, een rechter, een bankdirecteur) over morele dilemma’s in hun eigen werk. Bonhoeffer was ook zeer muzikaal, dus worden deze activiteiten feestelijk afgesloten met een klezmermuziek avond met Joodse, Russische en Armeense verhalen op zaterdag 9 mei 2020.

U bent van harte welkom op alle activiteiten. Deze activiteiten worden gesponsord door Community Service Rotary Rotterdam Botlek en de kerken.

Spreuk

Maak van je knelpunten knielpunten

Nieuws

Vanwege de beperkende maatregelen zijn er tot nader order helaas geen groepsbijeenkomsten mogelijk en kunnen we dus ook niet samenkomen in de kerk. Elke zondag is er echter wel een dienst, die in aanwezigheid van enkele mensen live vanuit de kerk wordt uitgezonden met audio en video. U kunt de diensten meevieren via onze eigen website: www.pgpoortugaal.nl .Daar klikt u de knop ‘Live’ aan, waar u kunt kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt luisteren en kijken. Als u ook video gebruikt ziet u ook de teksten van liederen en lezingen in beeld.

De diensten later terugluisteren en –kijken kan ook. Klik dan de knop ‘Luisteren’ aan. Let op:

  • Als u geen geluid hoort, kunt u d.m.v. het

speakertje links onderin beeld het geluid aanzetten en regelen.

  • Indien u via een tablet kijkt, ziet u alleen het menu met knoppen als u hem in horizontale stand houdt.
  • Als u via uw telefoon kijkt vindt u het menu onder de 3 horizontale streepjes.

 

In elke dienst gaat ds. Van de Graaf voor.

De pianist is Ingrid Luijten of Edward Wilhelm.

 

Het is fijn als jong en oud meevieren. Daarom is er ‘gewoon’ een kind van de zondag, dat een lied gekozen heeft om te zingen. De dominee leest een verhaal uit de kinderbijbel.

Via de mail ontvangen de kinderen voor zondag een kleurplaat dat bij het verhaal hoort voor de kindernevendienst thuis. Ontvang je die tot nu toe niet en wil je dat wel: laat het weten aan de dominee!

Tip: zet thuis een kaars klaar om aan te steken op het moment waarop dat wordt aangegeven door de voorganger. Als u dank-  en voorbeden heeft, dan kunt u dat doorgeven aan ds. Van de Graaf. We hopen dat op die manier steeds veel gemeenteleden live verbonden zullen zijn met elkaar om samen de eredienst te vieren. Afgelopen zondag vierden we met meer dan 200 mensen de dienst!

Na de diensten heeft u de gelegenheid om gaven te delen. Want ook in deze tijd vergeten we onze naasten wereldwijd niet en gaan de kosten die het kerkenwerk met zich meebrengt door.

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u overmaken op rek.nr. NL 61 INGB 0000308449 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag.

Uw gave voor het kerkbeheer kunt u overmaken op rek.nr.NL 18 RABO 0373727151 t.n.v. CvK Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag. Ook uw gaven die bestemd zijn voor het verjaardagsfonds kunt u overmaken op de rekening van het CvK o.v.v. ‘verjaardagsfonds’. Of u kunt uw gaven thuis in een potje doen en bewaren totdat we weer samen kunnen komen. De diaconale doelen zijn: St. Voedselbank Rotterdam (5/4), hulp aan vluchtelingen op Lesbos (Witte Donderdag), Leger des Heils (Pasen), plaatselijke hulp (19/4)

 

Stille Week

De vespers die normaal in de Stille Week van maandag t/m woensdag worden gehouden vervallen. Van Witte Donderdag tot Pasen zijn er online diensten op de gebruikelijke tijdstippen: op Witte Donderdag (9/4) en Goede Vrijdag (10/4) om 19.30 uur, op Stille Zaterdag (11/4) begint de Paaswake om 21.30 uur en op Paasmorgen (12/4) begint de dienst om 10.00 uur, dit jaar zonder samenzang vooraf.

 

Wanneer u op Paasmorgen de klokken hoort luiden, dan klinkt in de kerk en in vele huizen het ‘U zij de glorie, opgestane Heer’. We houden samen de lofzang gaande, ook in deze bijzondere tijd!

 

Avondmaal op Witte Donderdag

Misschien herinnert u het zich nog: toen we vorig jaar besloten tot een nieuwe vorm van de viering van het heilig avondmaal, besloten we ook om op Witte Donderdag het avondmaal in een andere vorm te gaan vieren dan op zondag. Het was de bedoeling om u in dit kerkblad uitleg te geven over de nieuwe vorm op Witte Donderdag (in 2 grote kringen, één zittend rond een hele lange tafel en één staand om die zittende kring heen; in die kringen zouden we o.a. hand-in-hand het Onze Vader bidden). In onze stoutste dromen hadden we niet kunnen bedenken, dat samenkomen en elkaar bij de hand nemen verboden zou zijn en dat we u in dit kerkblad dus wel

uitleg zouden geven over een nieuwe vorm van avondmaal vieren, maar heel anders dan gedacht.

 

Van harte nodigen we u en jullie uit, om het heilig avondmaal op Witte Donderdag thuis mee te vieren

en zo op een bijzondere manier gestalte te geven aan de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar. We eten en drinken dan niet letterlijk van hetzelfde brood en dezelfde wijn, maar de kracht van de Geest die ons verbindt met de gekruisigde en opgestane Heer en met elkaar, is niet gebonden aan een kerkgebouw of aan een letterlijk samenzijn en ook niet aan één brood of fles. Het voor ons verbroken lichaam van Christus wordt nu des te zichtbaarder in de vele brokken brood over de huizen verspreid. En we gedenken en vieren dat, ondanks het niet kunnen samenkomen in de kerk, de gemeenschap met Christus en met elkaar niet verbroken wordt. Het genadebrood dat wij van Christus ontvangen, kunnen we ook in deze tijd niet missen.

 

We willen u vragen om zelf voor stukjes brood en wijn/druivensap te zorgen. Indien u zelf geen boodschappen kunt doen en er niemand anders is die dat voor u doet, geldt hetzelfde als voor de gewone boodschappen: laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor. Zie de contactgegevens van predikant, pastoraat en diaconie.

Voor de beleving van het avondmaal zou u een (wit) kleed over de tafel kunnen leggen, een kaars erop om aan het begin van de viering aan te steken, de stukjes brood op een schaaltje en wijn/druivensap in (kleine) glazen/bekers.

Pas u gerust aan aan de mogelijkheden die u hebt: het maakt voor de viering bijv. niet uit of het brood al dan niet wit is en of u ander sap/water gebruikt.

 

In de dienst zal de voorganger u bij de viering van het avondmaal vragen om thuis hardop het gebed om de Geest over de gaven van brood en wijn mee te bidden. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd om zelf aanwezig te zijn in de tekenen van brood en wijn. Zoals alle teksten zal ook de tekst van dit gebed in beeld verschijnen. Mensen die meevieren met de kerktelefoon ontvangen de liturgie thuis.

 

We hopen van harte dat we slechts eenmaal het avondmaal op deze manier hoeven te vieren, maar wensen u een gezegende viering toe!

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: dhr. Engel Leune, tel:  06 83 53 43 61, e-mail: eleune@outlook.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.