Geschiedenis

De Protestantse Gemeenten Poortugaal hebben een kerkgebouw waarvan de eerste sporen terug gaan tot 1180, een prachtig gebouw met een rijke historie. Over het gebouw is al het nodige geschreven. Op deze pagina vindt u een beschrijving van de kerk en zijn geschiedenis door N.L. van Dinther, de auteur van Sprokkels uit Poortugaals Historie. Verder een artikel van onze voormalig koster, dhr. B.H.J. Wassink.

Heeft u nog aanvullende informatie, neem dan contact met ons op.

Sprokkels uit Poortugaals Historie, een uitgave van de gemeente Poortugaal uit 1977. Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon alsmede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland West IJsselmonde door J. Verheul (uitgave boekhandel Voskamp Hoogvliet)

 

Orgels

De dorpskerk heeft al jaren een monumentaal orgel, dat in 1860 door de firma Kam is gebouwd. Het voldoet voortreffelijk voor de begeleiding van de gemeentezang en voor het geven van orgelconcerten. Voor het begeleiden van koren en de eigen cantorij is de afstand van de organist/dirigent tot de plaats waar het koor opgesteld staat te groot. Reden voor de dirigent van de cantorij en organist Gertjan Schalkoord uit te kijken naar een betere oplossing. Hij liet aan zijn uitgebreide kennissenkring van orgelvrienden weten dat de kerk op zoek was naar een koororgel. In het voorjaar van 2006 kreeg hij een telefoontje van een Brabantse organist dat er in zijn kerk een University pedaalharmonium ongebruikt stond. Men kon het orgel wel komen halen. Het harmonium heeft twee klavieren en een externe luchtvoorziening. Gertjan Schalkoord heeft het geheel schoon gemaakt en gestemd en het functioneert prima. Toen het harmonium net in de kerk stond werd aangeboden om een Pelsorgel voor een symbolisch laag bedrag overnemen. Het orgel heeft 6 stemmen, een klavier en een aangehangen pedaal. Met hulp van gemeenteleden is het orgel met een minimum aan kosten naar Poortugaal gekomen. Dit orgel is bij het samengaan weer komen te vervallen om ruimte in de kerk te maken.

 

Zo is de Dorpskerk van Poortugaal ineens drie orgels rijk. Tijdens de feestelijke ingebruikneming op 29 november 2006 werd er door drie organisten op de orgels gespeeld. Voor deze avond werd een interessant programma opgesteld, waarin bovengenoemde instrumenten afzonderlijk, maar ook in combinatie met het monumentale hoofdorgel werden bespeeld. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het werk dat Miguel Lopez (1669- 1723) componeerde voor 3 orgels. De uitvoerenden waren: Gertjan Schalkoord (organist te Poortugaal), Frans Bullens (organist van de St. Laurentiuskerk te Dongen) en Jan Willems (organist van de St. Bavokerk te Raamsdonk). Ook Ilse Willems (sopraan en fluit) werkte mee aan dit concert.

 

Herenigingsdoek

Ter gelegenheid van het samengaan der kerken, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken van Nederland en de Lutherse kerk, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland is in Poortugaal een ‘’herenigingsdoek’’  vervaardigd.

Dit doek is ontworpen door Ge Albers, gemaakt door verschillende dames uit de Hervormde en Gereformeerde kerk en onthuld op 1 juni 2004.

 

Het bestaat uit twee delen, waarvan oorspronkelijk het ene in de dorpskerk en het andere in kerkgebouw De Haven hing. Bij hoogtijdagen met een gezamenlijke dienst werden ze samengebracht. Beide delen hangen nu in de dorpskerk om het doek te beschermen voor schade door het doorlopend verplaatsen, aangezien alle diensten nu gezamenlijk zijn.

Meer informatie over het herenigingsdoek vind u in het artikel over het Herenigingsdoek.

 

Voor meer informatie over de grafzerken, grafkelders, kerkklokken, predikantsbord, rouwbord, Antependia en Herenigingsdoek klikt u op Rondwandeling in het menu.

Spreuk

Te druk om niet te bidden

Nieuws

Vanwege de beperkende maatregelen zijn er tot nader order helaas geen groepsbijeenkomsten mogelijk en kunnen we dus ook niet samenkomen in de kerk. Elke zondag is er echter wel een dienst, die in aanwezigheid van enkele mensen live vanuit de kerk wordt uitgezonden met audio en video. U kunt de diensten meevieren via onze eigen website: www.pgpoortugaal.nl .Daar klikt u de knop ‘Live’ aan, waar u kunt kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt luisteren en kijken. Als u ook video gebruikt ziet u ook de teksten van liederen en lezingen in beeld.

De diensten later terugluisteren en –kijken kan ook. Klik dan de knop ‘Luisteren’ aan. Let op:

  • Als u geen geluid hoort, kunt u d.m.v. het

speakertje links onderin beeld het geluid aanzetten en regelen.

  • Indien u via een tablet kijkt, ziet u alleen het menu met knoppen als u hem in horizontale stand houdt.
  • Als u via uw telefoon kijkt vindt u het menu onder de 3 horizontale streepjes.

 

In elke dienst gaat ds. Van de Graaf voor.

De pianist is Ingrid Luijten of Edward Wilhelm.

 

Het is fijn als jong en oud meevieren. Daarom is er ‘gewoon’ een kind van de zondag, dat een lied gekozen heeft om te zingen. De dominee leest een verhaal uit de kinderbijbel.

Via de mail ontvangen de kinderen voor zondag een kleurplaat dat bij het verhaal hoort voor de kindernevendienst thuis. Ontvang je die tot nu toe niet en wil je dat wel: laat het weten aan de dominee!

Tip: zet thuis een kaars klaar om aan te steken op het moment waarop dat wordt aangegeven door de voorganger. Als u dank-  en voorbeden heeft, dan kunt u dat doorgeven aan ds. Van de Graaf. We hopen dat op die manier steeds veel gemeenteleden live verbonden zullen zijn met elkaar om samen de eredienst te vieren. Afgelopen zondag vierden we met meer dan 200 mensen de dienst!

Na de diensten heeft u de gelegenheid om gaven te delen. Want ook in deze tijd vergeten we onze naasten wereldwijd niet en gaan de kosten die het kerkenwerk met zich meebrengt door.

Uw gave voor de diaconale collecte kunt u overmaken op rek.nr. NL 61 INGB 0000308449 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag.

Uw gave voor het kerkbeheer kunt u overmaken op rek.nr.NL 18 RABO 0373727151 t.n.v. CvK Prot. Gem. Poortugaal o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag. Ook uw gaven die bestemd zijn voor het verjaardagsfonds kunt u overmaken op de rekening van het CvK o.v.v. ‘verjaardagsfonds’. Of u kunt uw gaven thuis in een potje doen en bewaren totdat we weer samen kunnen komen. De diaconale doelen zijn: St. Voedselbank Rotterdam (5/4), hulp aan vluchtelingen op Lesbos (Witte Donderdag), Leger des Heils (Pasen), plaatselijke hulp (19/4)

 

Stille Week

De vespers die normaal in de Stille Week van maandag t/m woensdag worden gehouden vervallen. Van Witte Donderdag tot Pasen zijn er online diensten op de gebruikelijke tijdstippen: op Witte Donderdag (9/4) en Goede Vrijdag (10/4) om 19.30 uur, op Stille Zaterdag (11/4) begint de Paaswake om 21.30 uur en op Paasmorgen (12/4) begint de dienst om 10.00 uur, dit jaar zonder samenzang vooraf.

 

Wanneer u op Paasmorgen de klokken hoort luiden, dan klinkt in de kerk en in vele huizen het ‘U zij de glorie, opgestane Heer’. We houden samen de lofzang gaande, ook in deze bijzondere tijd!

 

Avondmaal op Witte Donderdag

Misschien herinnert u het zich nog: toen we vorig jaar besloten tot een nieuwe vorm van de viering van het heilig avondmaal, besloten we ook om op Witte Donderdag het avondmaal in een andere vorm te gaan vieren dan op zondag. Het was de bedoeling om u in dit kerkblad uitleg te geven over de nieuwe vorm op Witte Donderdag (in 2 grote kringen, één zittend rond een hele lange tafel en één staand om die zittende kring heen; in die kringen zouden we o.a. hand-in-hand het Onze Vader bidden). In onze stoutste dromen hadden we niet kunnen bedenken, dat samenkomen en elkaar bij de hand nemen verboden zou zijn en dat we u in dit kerkblad dus wel

uitleg zouden geven over een nieuwe vorm van avondmaal vieren, maar heel anders dan gedacht.

 

Van harte nodigen we u en jullie uit, om het heilig avondmaal op Witte Donderdag thuis mee te vieren

en zo op een bijzondere manier gestalte te geven aan de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar. We eten en drinken dan niet letterlijk van hetzelfde brood en dezelfde wijn, maar de kracht van de Geest die ons verbindt met de gekruisigde en opgestane Heer en met elkaar, is niet gebonden aan een kerkgebouw of aan een letterlijk samenzijn en ook niet aan één brood of fles. Het voor ons verbroken lichaam van Christus wordt nu des te zichtbaarder in de vele brokken brood over de huizen verspreid. En we gedenken en vieren dat, ondanks het niet kunnen samenkomen in de kerk, de gemeenschap met Christus en met elkaar niet verbroken wordt. Het genadebrood dat wij van Christus ontvangen, kunnen we ook in deze tijd niet missen.

 

We willen u vragen om zelf voor stukjes brood en wijn/druivensap te zorgen. Indien u zelf geen boodschappen kunt doen en er niemand anders is die dat voor u doet, geldt hetzelfde als voor de gewone boodschappen: laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor. Zie de contactgegevens van predikant, pastoraat en diaconie.

Voor de beleving van het avondmaal zou u een (wit) kleed over de tafel kunnen leggen, een kaars erop om aan het begin van de viering aan te steken, de stukjes brood op een schaaltje en wijn/druivensap in (kleine) glazen/bekers.

Pas u gerust aan aan de mogelijkheden die u hebt: het maakt voor de viering bijv. niet uit of het brood al dan niet wit is en of u ander sap/water gebruikt.

 

In de dienst zal de voorganger u bij de viering van het avondmaal vragen om thuis hardop het gebed om de Geest over de gaven van brood en wijn mee te bidden. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd om zelf aanwezig te zijn in de tekenen van brood en wijn. Zoals alle teksten zal ook de tekst van dit gebed in beeld verschijnen. Mensen die meevieren met de kerktelefoon ontvangen de liturgie thuis.

 

We hopen van harte dat we slechts eenmaal het avondmaal op deze manier hoeven te vieren, maar wensen u een gezegende viering toe!

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: dhr. Engel Leune, tel:  06 83 53 43 61, e-mail: eleune@outlook.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.