Geschiedenis

De Protestantse Gemeenten Poortugaal hebben een kerkgebouw waarvan de eerste sporen terug gaan tot 1180, een prachtig gebouw met een rijke historie. Over het gebouw is al het nodige geschreven. Op deze pagina vindt u een beschrijving van de kerk en zijn geschiedenis door N.L. van Dinther, de auteur van Sprokkels uit Poortugaals Historie. Verder een artikel van onze voormalig koster, dhr. B.H.J. Wassink.

Heeft u nog aanvullende informatie, neem dan contact met ons op.

Sprokkels uit Poortugaals Historie, een uitgave van de gemeente Poortugaal uit 1977. Pernis, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon alsmede verdwenen en bestaande merkwaardigheden in het westelijk gedeelte van het eiland West IJsselmonde door J. Verheul (uitgave boekhandel Voskamp Hoogvliet)

 

Orgels

De dorpskerk heeft al jaren een monumentaal orgel, dat in 1860 door de firma Kam is gebouwd. Het voldoet voortreffelijk voor de begeleiding van de gemeentezang en voor het geven van orgelconcerten. Voor het begeleiden van koren en de eigen cantorij is de afstand van de organist/dirigent tot de plaats waar het koor opgesteld staat te groot. Reden voor de dirigent van de cantorij en organist Gertjan Schalkoord uit te kijken naar een betere oplossing. Hij liet aan zijn uitgebreide kennissenkring van orgelvrienden weten dat de kerk op zoek was naar een koororgel. In het voorjaar van 2006 kreeg hij een telefoontje van een Brabantse organist dat er in zijn kerk een University pedaalharmonium ongebruikt stond. Men kon het orgel wel komen halen. Het harmonium heeft twee klavieren en een externe luchtvoorziening. Gertjan Schalkoord heeft het geheel schoon gemaakt en gestemd en het functioneert prima. Toen het harmonium net in de kerk stond werd aangeboden om een Pelsorgel voor een symbolisch laag bedrag overnemen. Het orgel heeft 6 stemmen, een klavier en een aangehangen pedaal. Met hulp van gemeenteleden is het orgel met een minimum aan kosten naar Poortugaal gekomen. Dit orgel is bij het samengaan weer komen te vervallen om ruimte in de kerk te maken.

 

Zo is de Dorpskerk van Poortugaal ineens drie orgels rijk. Tijdens de feestelijke ingebruikneming op 29 november 2006 werd er door drie organisten op de orgels gespeeld. Voor deze avond werd een interessant programma opgesteld, waarin bovengenoemde instrumenten afzonderlijk, maar ook in combinatie met het monumentale hoofdorgel werden bespeeld. Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld het werk dat Miguel Lopez (1669- 1723) componeerde voor 3 orgels. De uitvoerenden waren: Gertjan Schalkoord (organist te Poortugaal), Frans Bullens (organist van de St. Laurentiuskerk te Dongen) en Jan Willems (organist van de St. Bavokerk te Raamsdonk). Ook Ilse Willems (sopraan en fluit) werkte mee aan dit concert.

 

Herenigingsdoek

Ter gelegenheid van het samengaan der kerken, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken van Nederland en de Lutherse kerk, verenigd in de Protestantse Kerk Nederland is in Poortugaal een ‘’herenigingsdoek’’  vervaardigd.

Dit doek is ontworpen door Ge Albers, gemaakt door verschillende dames uit de Hervormde en Gereformeerde kerk en onthuld op 1 juni 2004.

 

Het bestaat uit twee delen, waarvan oorspronkelijk het ene in de dorpskerk en het andere in kerkgebouw De Haven hing. Bij hoogtijdagen met een gezamenlijke dienst werden ze samengebracht. Beide delen hangen nu in de dorpskerk om het doek te beschermen voor schade door het doorlopend verplaatsen, aangezien alle diensten nu gezamenlijk zijn.

Meer informatie over het herenigingsdoek vind u in het artikel over het Herenigingsdoek.

 

Schilderij "Help mij leven"

Het schilderij dat sinds 2009 aan de zijmuur van de kerk hangt is van de hand van kunstenares Annemieke Kieffer. Zij maakt het op basis van een foto van de Stichting ‘Help mij leven’, die straatkinderen in Rio de Janiero, Brazilië een nieuwe toekomst geeft. Het tafereel op de foto raakte haar. De bewuste foto is gemaakt in het centrum van Rio de Janeiro: het trottoir voor het busstation nabij het Centraal Station. Op het trottoir liggen twee kinderen te slapen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, terwijl voorbijgangers de nieuwe werkdag aanvangen.

 

Deze treurige aanblik trof Annemieke en zij besloot dit beeld te schilderen. In de foto herkende zij echter ook hoop; het hekwerk vormt een kruis en staat symbool voor de gedachte, dat er wel degelijk Iemand is die om deze kinderen geeft. In het schilderij vervult dit kruis dan ook een subtiele verbeelding van de hoop voor deze kinderen op een betere toekomst.

De kunstenares schonk het schilderij aan de stichting, zodat het verkocht kon worden en de opbrengst zou bijdragen aan de realisatie van een menswaardig bestaan voor de straatkinderen. De leden van Rotaryclub Rotterdam-Botlek kochten het schilderij gezamenlijk en schonken het aan de gemeente.

 

Het schilderij hangt in de kerk als symbool van de nood in de wereld en in het bijzonder van de moeilijke situatie van veel kinderen in de wereld. Het is ook een symbool van geloof en hoop, van de liefde en barmhartigheid van God die er voor deze kinderen is, ook door middel van mensen en organisaties als de stichting ‘Help mij leven’.

 

Bewust hangt het schilderij aan de kant van de kerk waar ook het gebrandschilderde raam van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan hangt. Ook in die gelijkenis lopen mensen voorbij aan naasten in nood, maar Jezus houdt ons voor dat het onze opdracht is naaste te zijn en barnhartigheid en liefde te betonen aan een ieder die letterlijk en figuurlijk op ons pad komt.

 

Over de stichting ‘Help mij leven’

Deze stichting biedt Braziliaanse zwerfkinderen, die dagelijks een strijd leveren om het bestaan, een toekomst, door het werk van de Braziliaanse organisaties REMER en Sparta te steunen. Deze organisaties zijn opgericht door de Nederlander Robert Smits, die zijn werk daar begon door zelf in de sloppenwijken van Rio de Janeiro te gaan wonen.
De projecten die de stichting financieel ondersteunt zijn gericht op preventie, opvang en terugkeer in de maatschappij. Kinderen krijgen niet alleen onderdak, maar ze worden ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving.

 

Voor meer informatie over de grafzerken, grafkelders, kerkklokken, predikantsbord, rouwbord, Antependia en Herenigingsdoek klikt u op Rondwandeling in het menu.

Spreuk

Maak van je knelpunten knielpunten

Nieuws

Zondag 9 juni - 9.30 u. m.m.v. Chr. gem. koor Rejoice

Voorganger: ds. H. van Walsum
Organist: Vincent van Dam

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.