Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle zakelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De voornaamste taken zijn:

  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;

  • het zorg dragen voor de geldwerving (bijv. Kerkbalans en VVB);

  • het regelen van de wijze van het gebruik van de kerk;

  • het regelen en uitvoeren van de financiële zaken m.b.t. predikant en andere kerkelijke medewerkers;

  • het bijhouden van de ledenadministratie;

  • het beheren van het kerkelijk archief;

     

Collectebonnen

Deze zijn in de kerk te verkrijgen bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Ook kunnen de bonnen worden besteld per bank of giro. Na vooruitbetaling op de rekening van het college van kerkrentmeesters worden de bonnen thuis bezorgd. Bij betaling vermelden welke collectebonnen u wilt ontvangen, alsmede het bedrag dat overeenkomt met dit aantal. Houdt u a.u.b. rekening met de tijd, die er zit tussen uw betalingsopdracht en het ontvangen van het afschrift door de penningmeester.

 

Huur kerk

Voor het huren van de dorpskerk of De Haven t.b.v. bijzondere diensten, waaronder uitvaart- en huwelijksdiensten, kan contact worden opgenomen met

- Dorpskerk: de koster via tel. 06 17 04 43 02

- De Haven: Via de beheerder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien echt nodig, kan er, maar door de week uitsluitend ’s avonds, gebeld worden via 06-2846 3442.

Neemt u voor het vastleggen van het tijdstip eerst contact op met de predikant. In geval van overlijden weet de wijkouderling de procedure.

Voor het huren van de kerk voor andere doeleinden, bijvoorbeeld concerten en dergelijke, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van kerkrentmeesters. Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de koster van de Dorpskerk of de beheerder van De Haven.

Voor meer informatie over de huur van De Haven als zalen voor uw vergadering, jubileum of feestje kunt u kijken naar het artikel 'verhuur haven'

 

Contactpersonen

Wilt u in contact komen met de colleges van kerkrentmeesters, dan kunt u de volgende personen benaderen:

 

Dorpskerk

Voorzitter: Robert Wapenaar, tel. 5010230, E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Penningmeester: C.L. den Ouden, tel. 06-12504514. Rekeningnummers: NL18RABO 0373727151 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Poortugaal.

 

 

 Een ANBI formulier voor het periodiek overmaken van giften met volledige belasting aftrek kan hier gedownload worden. 

Spreuk

Eeuwig leven is pas duurzaam.....

Nieuws

 

 

Noteert u vast bij 20 April dat er een gemeenteavond is en dat de kerkenraad u hierbij van harte uitnodigt.

Zoals u in een vorig kerkblad hebt kunnen lezen is de kerkenraad bezig om zich te verdiepen in het onderwerp het ’Zegenen van andere levensverbintenissen dan tussen man en vrouw’’.

In de kerkenraad is dit onderwerp besproken op 17 februari, we hebben nog geen standpunt ingenomen, dit zal pas gebeuren nadat de gemeente gehoord is, dus we willen eerst weten hoe u over dit onderwerp denkt.

Het "horen" van u zal op de gemeenteavond gebeuren, welke gehouden wordt op 20 april.

Nadere invulling van de avond, tijdstip en locatie hoort u nog.

 

U komt toch ook?

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: dhr. Engel Leune, tel:  06 83 53 43 61, e-mail: eleune@outlook.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.