Spreuk

Maak u geen zorgen over

wat u niet begrijpt van de Bijbel.

Maak u zorgen over wat u wél begrijpt,

maar niet in de praktijk brengt

Nieuws

 

 

Noteert u vast bij 20 April dat er een gemeenteavond is en dat de kerkenraad u hierbij van harte uitnodigt.

Zoals u in een vorig kerkblad hebt kunnen lezen is de kerkenraad bezig om zich te verdiepen in het onderwerp het ’Zegenen van andere levensverbintenissen dan tussen man en vrouw’’.

In de kerkenraad is dit onderwerp besproken op 17 februari, we hebben nog geen standpunt ingenomen, dit zal pas gebeuren nadat de gemeente gehoord is, dus we willen eerst weten hoe u over dit onderwerp denkt.

Het "horen" van u zal op de gemeenteavond gebeuren, welke gehouden wordt op 20 april.

Nadere invulling van de avond, tijdstip en locatie hoort u nog.

 

U komt toch ook?

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: ds. M.H. van de Graaf, Molenweg 19, 3171 CM Poortugaal. Tel: 010-5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl
Pastoraal Werker: dhr. Engel Leune, tel:  06 83 53 43 61, e-mail: eleune@outlook.com
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: R. van Klaveren, tel. 5014962 of per webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: mw. K. de Zeeuw, 010-5067067

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. Voor verhuur contact u de beheerder via dehaven@pgpoortugaal.nl of 's avonds en in het weekend via 06-2846 3442.


Klik hier voor ons Privacy Statement.