Rommelmarkt

  

Mogelijk is het u al opgevallen dat in de colofon op de achterpagina het ophalen van goederen voor de rommelmarkt is verdwenen.

Wat eens boven ons hoofd zou hangen is als een bom ingeslagen. Aan het eind van dit jaar moeten we de grond, waar de twee loodsen van de rommelmarkt staan, schoon opleveren. Juist op die plaats, alsof er geen andere plaats is,  gaat Antes-Delta een nieuw gebouw neerzetten.

We kunnen hoog of  laag springen, maar het zij zo en moeten wij ons daarbij neerleggen. Wat nu? Is er een toekomst. Natuurlijk is die er al ziet hij er waarschijnlijk anders uit dan we gehoopt hebben. In de eerste plaats moeten we weg. Er wordt niet meer opgehaald en wat er is, wordt verkocht en geruimd. We hebben in gedachten om de laatste verkoopdag te houden op vrijdag 27 oktober. Dit is een merkwaardige dag. Precies 40 jaar geleden op 27 oktober 1977 werd de eerste rommelmarkt gehouden in de Kapel. Dit was de  9e locatie voor onze opslag.

 

Al zouden we de loodsen willen verplaatsen, als er een stukje grond beschikbaar zou zijn, dan mag dat niet (meer). De huidige bouwvoorschriften zijn zo gewijzigd dat deze loodsen hieraan niet voldoen. Gelukkig heeft de leverancier ons aangeboden om de loodsen terug te kopen, inclusief alle tegels die daar onder liggen. Dat is al een groot pak van ons hart. Onze leverancier breekt zelf de loodsen af en zorgt voor het transport. Als deze leeg zijn moet de muurisolatie, die er opgeschroefd zit er afgehaald worden. Misschien hebben we een koper voor de deze houten platen. We zullen wel een oproep doen voor vrijwilligers met een schroevendraaier

 

Is er vervangende ruimte? Schuren zijn er niet meer. In overleg met de gemeente zijn we ook bezig met ‘’Nieuw en Co’’ die een ruimte wil gebruiken in de school tegenover de kerk. Dit plan staat nog op schroeven; hoe los die zijn weten we nog niet. We hebben voorlopig wel ruimte om de stellingen op te slaan, mochten we ze later toch nodig hebben.

De vraag blijft echter, gaan we door of is dit het definitieve einde van de rommelmarkt. Op een enkeling na is de leeftijd van onze medewerkers 70 ++ tot diep in de 80 toe. We kunnen dit onze medewerkers haast niet meer aandoen om weer opnieuw te beginnen. Belangstelling van jongere mensen van hervormde of gereformeerde zijde  is nauwelijks aanwezig.

Waarschijnlijk zullen we het sociale element proberen te behouden met regelmatige bijeenkomsten om herinneringen op te halen.

Er klinken nu geluiden: kunnen we het onderhoud van de kerk wel blijven betalen? Wie dit zegt heeft meer belangstelling voor het stenen gebouw dan voor de godsdienst. 400 jaar lang heeft de kerkelijke gemeente het gebouw in stand gehouden om de eredienst te vieren, ook al waren er moeilijke tijden. Zouden wij dat dan niet meer kunnen doen?

Bedenk wel dat het kapitaal van de rommelmarkt, dat in handen blijft van de Vrienden van de dorpskerk, bestemd is voor de restauratie en renovatie van het gebouw en niet voor het onderhoud..

En wilt u toch de rommelmarkt handhaven, geef u dan op als vrijwilliger voor de naaste toekomst.

Om toch nog een hart onder de riem te steken, de oliebollen aan het eind van het jaar gaan wel door.

Spreuk

God beantwoordt knie-mail

Nieuws

Een nieuw jaar is niet alleen nieuwe plannen maken en vooruitkijken, ook kan het goed zijn nog even terug te kijken en de huidige stand van zaken te beoordelen. Dat geldt ook voor Trefka en A Pro Po’s. Het aantal abonnementen is in de laatste jaren flink afgenomen. Van ongeveer 750 in 2019 tot 465 op dit moment.

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.