We hebben er de laatste weken genoeg over kunnen lezen: het einde van de Rommelmarkt, na bijna 40 jaar. Dat daar ineens zó snel een eind aan zou komen, dát hadden we niet bedacht.

 

Wat blijft zijn de herinneringen.

De herinneringen aan de jaarlijkse rommelmarkt in de dorpskern, zijn onuitwisbaar. De meeste mensen beseften vast niet wat een enorm karwei het elk jaar weer was: het wekelijks ophalen van meubels en andere spullen, de kramen opzetten, mensen benaderen om de kramen bezet te krijgen,  de catering die zorgde voor broodjes en soep, de bakkers van poffertjes, gebakken vis, oliebollen (voor de oliebollen moest je wel snel zijn anders waren ze op) het Rad van Avontuur, waar de predikant het hoogste woord voerde, het nabespreken na afloop in de Kapel en dan vol spanning afwachten om te horen wat de opbrengst dit jaar zou zijn…….

Tot het moment dat het niet meer mogelijk was om deze jaarlijkse happening te realiseren.  Locaties wijzigden van tijd tot tijd maar de verkoop ging door! Met hetzelfde enthousiasme werd jaar na jaar weer een verbluffende opbrengst gerealiseerd.

 

Beste rommelmarktmedewerkers, respect en dank voor al het werk dat jullie in de afgelopen jaren hebben verzet voor het behoud van de Dorpskerk.

Chapeau!

Namens de gezamenlijke kerkenraad,

Anneke Chin-A-Fat.

Rommelmarkt

  

Mogelijk is het u al opgevallen dat in de colofon op de achterpagina het ophalen van goederen voor de rommelmarkt is verdwenen.

Wat eens boven ons hoofd zou hangen is als een bom ingeslagen. Aan het eind van dit jaar moeten we de grond, waar de twee loodsen van de rommelmarkt staan, schoon opleveren. Juist op die plaats, alsof er geen andere plaats is,  gaat Antes-Delta een nieuw gebouw neerzetten.

We kunnen hoog of  laag springen, maar het zij zo en moeten wij ons daarbij neerleggen. Wat nu? Is er een toekomst. Natuurlijk is die er al ziet hij er waarschijnlijk anders uit dan we gehoopt hebben. In de eerste plaats moeten we weg. Er wordt niet meer opgehaald en wat er is, wordt verkocht en geruimd. We hebben in gedachten om de laatste verkoopdag te houden op vrijdag 27 oktober. Dit is een merkwaardige dag. Precies 40 jaar geleden op 27 oktober 1977 werd de eerste rommelmarkt gehouden in de Kapel. Dit was de  9e locatie voor onze opslag.

 

Al zouden we de loodsen willen verplaatsen, als er een stukje grond beschikbaar zou zijn, dan mag dat niet (meer). De huidige bouwvoorschriften zijn zo gewijzigd dat deze loodsen hieraan niet voldoen. Gelukkig heeft de leverancier ons aangeboden om de loodsen terug te kopen, inclusief alle tegels die daar onder liggen. Dat is al een groot pak van ons hart. Onze leverancier breekt zelf de loodsen af en zorgt voor het transport. Als deze leeg zijn moet de muurisolatie, die er opgeschroefd zit er afgehaald worden. Misschien hebben we een koper voor de deze houten platen. We zullen wel een oproep doen voor vrijwilligers met een schroevendraaier

 

Is er vervangende ruimte? Schuren zijn er niet meer. In overleg met de gemeente zijn we ook bezig met ‘’Nieuw en Co’’ die een ruimte wil gebruiken in de school tegenover de kerk. Dit plan staat nog op schroeven; hoe los die zijn weten we nog niet. We hebben voorlopig wel ruimte om de stellingen op te slaan, mochten we ze later toch nodig hebben.

De vraag blijft echter, gaan we door of is dit het definitieve einde van de rommelmarkt. Op een enkeling na is de leeftijd van onze medewerkers 70 ++ tot diep in de 80 toe. We kunnen dit onze medewerkers haast niet meer aandoen om weer opnieuw te beginnen. Belangstelling van jongere mensen van hervormde of gereformeerde zijde  is nauwelijks aanwezig.

Waarschijnlijk zullen we het sociale element proberen te behouden met regelmatige bijeenkomsten om herinneringen op te halen.

Er klinken nu geluiden: kunnen we het onderhoud van de kerk wel blijven betalen? Wie dit zegt heeft meer belangstelling voor het stenen gebouw dan voor de godsdienst. 400 jaar lang heeft de kerkelijke gemeente het gebouw in stand gehouden om de eredienst te vieren, ook al waren er moeilijke tijden. Zouden wij dat dan niet meer kunnen doen?

Bedenk wel dat het kapitaal van de rommelmarkt, dat in handen blijft van de Vrienden van de dorpskerk, bestemd is voor de restauratie en renovatie van het gebouw en niet voor het onderhoud..

En wilt u toch de rommelmarkt handhaven, geef u dan op als vrijwilliger voor de naaste toekomst.

Om toch nog een hart onder de riem te steken, de oliebollen aan het eind van het jaar gaan wel door.

De oude Rommelmarkt van Poortugaal t.b.v. de NH Kerk is een begrip in Poortugaal en wijde omgeving

Ooit begonnen nadat twee kerk gemeentes elkaar hadden gevonden. Men heeft het dan over de Vrijzinnige- en Rechtzinnige Hervormde Gemeente, beide hielden hun eredienst nog apart de eerste in de oude Dorpskerk aan de Groene Kruisweg en de andere in de Kapel aan de Achterweg. Midden in de jaren zeventig hebben beide groeperingen elkaar gevonden en was de Kapel als kerkgebouw overbodig. Voortaan werd er één eredienst gehouden in de oude Dorpskerk, een monumentaal pand, aan de Groene Kruisweg.

De Kapel zou omgebouwd worden tot een wijkcentrum. Om de verbouwingskosten te dekken werd er naast de opbrengsten van verhuur een eerste rommelmarkt opgezet. Deze is uitgegroeid tot een jaarlijkse rommelmarkt, waarbij de gelden uiteindelijk niet meer bestemd waren voor de Kapel maar apart gezet werden als geoormerkt geld voor de restauratie van de Dorpskerk. Later is de rommelmarktcommissie omgezet in de Stichting ''Vrienden van de Dorpskerk''.

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

*  Voorzitter, hr. H. v. Dijk, tel. 010. 5013637

*  Secretaris,  hr. W. A. de Bree, tel. 010. 5019401

*  Penningmeester, hr. W. A. Th Bik tel 010. 5-018031

 

Inmiddels zijn we zo’n 35 jaar verder en is de Rommelmarkt een begrip geworden binnen en buiten de gemeente Poortugaal (Albrandswaard). De opbrengst hiervan is gereserveerd voor de restauratie en het onderhoud van het monumentale kerkgebouw.

 

Maar om al de (oude) spullen op te slaan was veel ruimte nodig. Die werd in al die jaren gevonden in een grote zwarte schuur in de Dorpsstraat te Poortugaal, en later ook in één van de Defensie loodsen aan de Hoogvlietsekerkweg en de voormalige schuur van den Ouden aan de Albrandwaardsedijk. Maar ook die  kreeg een andere bestemming. Dus moest er uitgekeken worden naar weer een nieuwe locatie.

Dat werd gevonden op het terrein van het Delta psychiatrisch centrum aan de Albrandwaardsedijk. Daar verrezen twee grote groene loodsen met flink wat ruimte, zeker qua volume is men er op vooruit gegaan.

 

 

Stonden voorheen alle spullen die verkocht werden op tafels uitgestald nu staan er allemaal rekken zodat alles netjes gerangschikt opgesteld kan worden.

De andere loods dient als magazijn en ook hier kan alles overzichtelijk opgeborgen worden.

 

Iedere VRIJDAG van 13.00 uur tot 16.00 uur vindt er een verkoping plaats en deze worden in de regel goed bezocht. Ook kan men hier, maar dan moet je eigenlijk in de tweede loods zijn kleine spullen of klein meubilair, mits in goede staat afgeven. Let wel, parkeren moet men in de parkeervakken doen, zo niet dan hangt er een bekeuring boven je hoofd.

Het geheel wordt door enthousiaste vrijwilligers gerund.Naast de verkoop op vrijdag blijft de jaarlijkse rommelmarkt in het dorp plaats vinden meestal is dat in de maand mei.

 

                                                                                                           

Voor het ophalen van spullen kan contact worden opgenomen met:

* hr. J. van der Linden, tel. 010.4169383

* Mw. G. M. Kramer- van Barneveld, tel. 010.5017696

 

Foto’s van de jaarlijkse rommelmarkt kunt u terugvinden onder het menu foto’s.

Spreuk

God gelooft in jou!

Nu jij zelf nog!

Nieuws

Zondag 4 februari - 9.30 u. 12 + dienst

Voorganger: ds. H. van Walsum
Begeleiding: jeugdband

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.