In de veertigdagen - tijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen,het feest van zijn opstanding uit de dood.

Niet het duister,maar de liefde overwint.

Als volgers van Jezus worden we opgeroepen om op te staan, en ons niet neer te leggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg te kiezen.

We staan op en hebben oog voor de ander en gebruiken onze talenten om de ander te helpen.

STA OP !

Een doel voor ogen hebben is belangrijk: het hebben van een stip op de horizon helpt. In de symbolische schikking is de stip geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takken. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om op te staan, in actie te komen, ieder op zijn of haar eigen manier.

 

================================================================

PALMZONDAG

Uitgebeeld is Mattheűs 26 : 6 - 16   DE ZALVING

‘Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje waarin zeer kostbare olie zit, zij giet die uit over zijn hoofd’.

In de tekst staat de zalving centraal.Als symbool daarvan zijn in de schikking geurige kruiden te zien waarvan olie gemaakt kan worden die te gebruiken is bij een zalving. Binnen de Protestantse kerk is de ziekenzalving steeds meer een vorm van vertroosting, het geeft mensen ook rust.

================================================================