Toelichting bij de symboiische schikking tijdens de intrededienst op 13 februari

 

Voor deze dienst waren twee symbolische stukken gemaakt: Een ging na de dienst namens de gemeente naar onze nieuwe predikant Ds. Hans van Wasum, om hem welkom te heten.  Het andere stuk ging naar een gemeentelid. Thema’s van beide stukken was het ’herder zijn’ en’ vertrouwen’. Beide stukken werden anders uitgewerkt. De uitleg bij het stuk voor de dominee was te lezen in het vorige kerkblad, werd getoond op de beamer,en verwoord door de ouderling van dienst.

De uitleg bij het stuk voor een gemeentelid

volgt hieronder.

 

Vanuit de chaos van het leven (= takkenkrans) is het een zegen om als veelkleurige gemeente samen te kunnen komen in Gods huis. Even in de rust, de stilte en de warmte (= onderste ring). Het gipskruid met de witte rozen verbeelden de gemeenteleden die al in de kring komen. Maar er zijn nog schaapjes onderweg. Deze zijn ook welkom in de kring.

De openstaande ring verwijst naar de open en gastvrije gemeente die we willen zijn.

Omziend naar elkaar gaan we in vertrouwen (= oranje) met onze nieuwe herder de toekomst tegemoet.

Kleine boeketjes bloemen waren ter versiering aan de stoelen in het gangpad bevestigd.

Deze werden na de dienst in rieten mandjes geschikt, samen met Hederabladeren.

De mandjes zijn bij gemeenteleden, die verblijven in zorgcentrum Siloam, bezorgd.

 

Namens de werkgroep Symbolisch bloemschikken, Anneke Dronzek

Spreuk

Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten

Nieuws

Een nieuw jaar is niet alleen nieuwe plannen maken en vooruitkijken, ook kan het goed zijn nog even terug te kijken en de huidige stand van zaken te beoordelen. Dat geldt ook voor Trefka en A Pro Po’s. Het aantal abonnementen is in de laatste jaren flink afgenomen. Van ongeveer 750 in 2019 tot 465 op dit moment.

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.